Hanna geeft praktische informatie

Hanna Helpt - praktische informatie

 Aanmelding

Ik bied behandelingen aan binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg. Als ingeschat wordt dat er maximaal twaalf gesprekken nodig zijn om de klachten te verhelpen, kunt u door de huisarts, het wijkteam of het centrum voor jeugd en gezien (CJG) naar Hanna verwezen worden.

Aanmelden kan dagelijks op het telefonisch spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur. Lees voor meer informatie mijn aanmeldprocedure.

LET OP: In verband met de huidige crisis zal ik tot de zomer geen intakes voor nieuwe individuele behandelingen aanbieden. De huidige behandelingen worden via beeldbellen aangeboden. De groepsgesprekken van MentalKick voor jongeren en jongvolwassenen worden via beeldbellen voortgezet. Het is mogelijk om aan te melden voor de groepsbehandeling MentalKick voor a.s. brugklassers, jongeren en jongvolwassenen. Wanneer u persoonlijk met mij wilt kennismaken en voor de aanvang van de therapie kunt wachten tot na de zomer, benader mij gerust.

Wanneer een tandarts u naar mij doorverwijst, kunnen andere afspraken van toepassing zijn. Neem hiervoor gerust persoonlijk contact met mij op.

Afsluiting

In een afsluitbrief zal de behandeling kort worden omschreven. De brief kunt u inlezen, voordat deze naar de verwijzer wordt verstuurd.

Tarieven

Vanaf januari 2015 valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ik heb contracten afgesloten met alle gemeenten uit de regio Zuid Oost Utrecht en de regio Lekstroom. Met een verwijzing van de huisarts, het wijkteam of het CJG uit deze gemeenten, kan de behandeling bij mij worden vergoed. Ik zal de kosten rechtstreeks bij de gemeente in rekening brengen.

Woont u in een andere gemeente of heeft u geen verwijzing, dan zullen de behandelcontacten maandelijks aan u worden gefactureerd. Informeer bij uw gemeente of u een deel vergoed kunt krijgen.

Bij jongeren vanaf 18 jaar valt psychologische zorg onder de zorgverzekeringswet. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Het kan echter wel zijn dat een deel vergoed wordt, neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor behandelingen zonder verwijzing van de huisarts of gemeente, geldt vanaf januari 2019 een tarief van €7,50 per 5 minuten voor een persoonlijk contact, een telefonisch contact, voor verslaglegging en multidisciplinair overleg.
Een persoonlijk contact duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten. Voor een intakegesprek wordt maximaal 30 minuten administratietijd gerekend, voor een behandelcontact wordt maximaal 15 minuten administratietijd gerekend.

Voor een oriënterend telefoongesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Voor behandeling op een externe locatie geldt een kilometervergoeding van € 0,19 cent per km. Afhankelijk van de afstand kan een reistijdvergoeding van toepassing zijn.

Annuleren

Het kan voorkomen dat een afspraak onverwacht afgezegd moet worden. Als de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt 50% van het geplande contact bij u in rekening gebracht. U zult hiervoor een factuur ontvangen en dient de betaling voor het eerstvolgende contact overgemaakt te hebben. Afspraken kunnen altijd per mail worden afgezegd.

Kwaliteitsbewaking

Ik sta ingeschreven als gezondheidzorg psycholoog in het BIG register en ben lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en het Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie (NVGZP).

De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. De BIG heeft een beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Regelmatig voer ik behandelevaluaties uit en organiseer ik intercollegiaal overleg om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen.

Hanna Psychologie
voor kind, jeugd en jongvolwassenen

Afspraken kunnen na aanmelding zelf online gepland worden via een eigen patientportaal:
Maandag tussen 13.00 en 18.00 uur
Dinsdag tussen  9.30 en 14.30 uur
Woensdag (oneven weken) tussen 12.00 en 16.30 uur
Donderdag tussen 9.30 en 14.30 uur
Vrijdag (even weken) tussen 12.00 en 16.30 uur

Praktijkadres:
Burgemeester de Withstraat 59
3732 EJ De Bilt

Telefoonnummer: 06 17417533
Mailadres: contact@hannahelpt.com

KvK nummer: 54931789
AGB-code Zorgverlener: 94-011843

Bankgegevens: NL 50 ABNA 0816 2997 65 t.n.v. Hanna Psychologie

Download hier
privacyverklaring
klachtenregeling
klachtenformulier
Kwaliteitsstatuut Hanna Psychologie

Partner

Wat doet Hanna?