MentalKick

MentalKick is voor kinderen en jongeren die meer grip willen krijgen op hun gevoel, gedachten en gedrag. Die meer zelfvertrouwen willen en zich sterk willen voelen.

Het is een groepsbehandeling waarin bewegend leren centraal staat. Het is een combinatie van kickboksen, psychomotorische therapie en cognitieve gedragstherapie: hieronder lees je wat dat betekent. Met MentalKick leer je buiten je comfortzone te komen en actie te ondernemen. En dát zorgt voor zelfvertrouwen!

MentalKick helpt jou om te begrijpen wat er bij jou gebeurt als je iets lastig vindt. We leren je hoe je kunt oefenen met nieuw gedrag. Want positieve ervaringen zullen het vertrouwen in jezelf versterken.

Kickboksen helpt je om emoties te ontladen: niet alleen boosheid, maar bijvoorbeeld ook verdriet en angst. Het zorgt voor een gerichte focus op jouw doel. Psychomotorische therapie helpt je om te leren omgaan met gevoelens van ongemak en spanning. Het maakt je bewust van de signalen in je lichaam. Cognitieve gedragstherapie helpt je om de baas te worden over je gedachten en je gedrag, zodat je je beter gaat voelen.

MentalKick is een vorm van lichaamsgerichte therapie, waarbij je ervaringsgericht leert: dus niet alleen maar praten, maar ook doen!

De groepsbehandelaren en vaktherapeuten zorgen voor een veilige sfeer zodat iedereen persoonlijke ervaringen durft te delen. Want samen sta je sterker!

Thema | week 26

Positieve focus & afscheid nemen

Komende week zullen drie jongens in de groep van 15.30 uur afscheid nemen. De bijeenkomst zal dan ook in het teken staan van afscheid nemen.

Afscheid nemen is iets wat we allemaal meemaken; zoals afscheid nemen omdat je naar de middelbare school gaat of omdat je gaat verhuizen. Afscheid nemen hoort bij het leven. Daarbij zijn een aantal dingen belangrijk: Durf in het middelpunt te staan, sta stil bij wat je hebt geleerd en maak plezier. Naast afscheid nemen gaan we daarom vooral letten op de kwaliteiten die we bij elkaar opmerken.

Met de groep van 16.30 uur gaan we aan de hand van helpende gedachten, onze positieve focus versterken!

Er zijn vier groepen bij MentalKick:

  • Twee groepen voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool.
  • Twee groepen voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

Een groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers zodat er genoeg aandacht voor iedereen is.

  • De groepsbehandeling vindt eens in de twee weken plaats.
    Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met een thema. We starten met psychomotorische therapie en eindigen de bijeenkomst met een half uur kickboksen. 
    Je doet minimaal vijf keer mee om een goed beeld te kunnen krijgen of de groepsbehandeling bij jou past.
  • De individuele therapie is voor kinderen één keer in de maand, voor jongeren is het gesprek eens in de twee weken. Tijdens dit contact staan we stil bij onze observaties er in de groep en werken we aan je persoonlijke leerdoelen.
  • Ouders en verzorgers worden binnen de ouderbegeleiding of systeemtherapie ondersteund in hun rol als opvoeder. De inhoud en frequentie wordt in overleg vormgegeven.

MentalKick vindt plaats op de praktijk aan de Kerklaan 31 in de Bilt.
Er zijn verschillende groepen die om de week op woensdagmiddag worden aangeboden. Voor kinderen is de groep van 15.30 tot 16.45 uur, voor jongeren van 16.30 tot 19.00 uur. Je begint wanneer er plaats is in de groep. We beginnen op tijd en gaan respectvol met elkaar om. 

Meer weten of aanmelden? Stuur dan een mail naar Hanna op contact@hannahelpt.com.

Hanna Pasanea

GZ-psycholoog

Carolien Koenen

GZ-psycholoog

Marije Bruns

Systeemtherapeut

Joey Echter

Kickbokstrainer

Mo Amohammadi

Kickbokstrainer

Harm Hesse

Psychomotorisch therapeut

Michael Taen

Psychomotorisch therapeut