Therapieochtend voor tandartsangst

80% van de Nederlanders is wel eens bang bij de tandarts; tandartsangst komt dus vaak voor. Een veelvoorkomende angst is naaldfobie. Sommige mensen hebben aanleg voor angst. Maar meestal ontstaat tandartsangst door een negatieve stressvolle ervaring bij de tandarts, een soortgelijke medische situatie in het ziekenhuis of een gebeurtenis zoals de negenjaarprik. Soms wordt de angst overgedragen doordat een kind voelt dat een ouder bang is of door het horen van enge verhalen.

Wat als een kind écht niet meer naar de tandarts wil? Niet gaan is geen optie, want een gezond gebit is belangrijk. Maar een kind ‘dwingen’ werkt averechts. Als de angst een belemmering wordt voor een tandartsbezoek, kunt u professionele hulp inschakelen.

Sinds januari 2013 ben ik verbonden aan Kinderkliniek TandInZicht. Ik begeleid al jaren kinderen individueel in hun angst voor de tandarts Begin 2021 ben ik - in samenwerking met TandInZicht - de therapieochtend voor tandartsangst gestart. Met behulp van dit traject hebben inmiddels veel kinderen hun tandartsangst overwonnen.

De therapieochtend voor tandartsangst is voor kinderen en jongeren die worden verwezen door een van de tandartsen vanuit Kinderkliniek TandInZicht.

De therapieochtend is een samenwerking met Kinderkliniek TandInZicht en - naast mijzelf - nog vier therapeuten:

Ik ben bij een traject betrokken als coördinator of als behandelaar.

Intakegesprek

Twee weken voor de therapieochtend is er een digitale intake met u en uw kind. In dat gesprek staan we stil bij de klachten. Aan het einde van het gesprek maken we samen een behandelplan, met daarin het doel dat we willen bereiken met de therapieochtend.  

Therapieochtend

Tijdens de therapieochtend bieden vier therapeuten afwisselend individueel de behandeling aan. Uw kind rouleert op deze ochtend van de ene naar de andere therapeut. Uw kind start bijvoorbeeld bij Anouk, vervolgt de behandeling bij Roxanne, gaat verder met Eefje, daarna met Anne-Minke en eindigt tot slot de behandeling weer bij Anouk. 

Het rouleren van therapeuten heeft als voordeel dat uw kind optimaal gebruik maakt van de therapie. Uw kind blijft alert en geprikkeld, oefent herhalend binnen een nieuwe setting en profiteert van verschillende invalshoeken.

De therapieochtend is erop gericht dat uw kind een tandartsbehandeling weer aandurft. Bij het bepalen van de behandelvorm kijken we naar de hulpvraag en naar wat uw kind nodig heeft.

We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)[RN5] . Deze behandelvorm kan het nare gevoel dat gekoppeld is aan een traumatische herinnering, opruimen.

We kunnen ook nieuwe vaardigheden aanleren met cognitieve gedragstherapie (CGT)[RN6] Uw kind leert om grip te krijgen op eigen (angst)gedachten en leert om helpend te denken. Door met nieuw gedrag samen te oefenen, ontstaat meer zelfvertrouwen in de eigen vaardigheden en draagkracht.

Exposure

Aan het einde van de therapieochtend kijken we of uw kind klaar is voor exposure: een (proef)behandeling bij de tandarts. De exposure vindt plaats in de week na de therapieochtend. 

Denken we dat uw kind eerst nog gebaat is bij een extra oefenmoment? Dat kan op de maandag na de therapieochtend om 9.00 uur.

De (proef)behandeling is op de tandartskliniek. Naast de behandelend tandarts is ook een van de therapeuten aanwezig die een ondersteunende en coachende rol aanneemt. Als ouder wacht u tijdens de (proef)behandeling in de wachtruimte. De tandarts verricht datgene waar uw kind bang voor is, zoals het geven van een proefverdoving bij naaldangst. 

Wij helpen uw kind om de vaardigheden toe te passen die hij of zij geleerd heeft tijdens de therapieochtend. Het is belangrijk dat uw kind tijdens de (proef)behandeling een positieve ervaring opdoet, zodat het zelfvertrouwen groeit en een behandeling in de toekomst mogelijk is. Na de (proef)behandeling wordt u uit de wachtkamer opgehaald, zodat uw kind (nogmaals) kan laten zien hoe dapper hij of zij kan doorzetten.

Afronding

Na afloop van de (proef)behandeling is het behandeltraject bij Hanna Psychologie in samenwerking met kinderkliniek TandInZicht, afgerond. Is er nog een hulpvraag? Dan bespreken we dat samen en kijk ik wie het meest geschikt is om uw kind verder te helpen.

De stappen in dit behandeltraject vinden op de volgende momenten plaats:

  • De digitale intake is op woensdagmiddag, twee weken vóór de therapieochtend.
  • De therapieochtend is op de laatste vrijdag van de maand, van 8.30 uur tot 12.30 uur.
  • Een eventueel extra oefenmoment is op maandag na de therapieochtend om 9.00 uur. 
  • De exposure (proefbehandeling) is in de week na de therapieochtend. 

De intake vindt digitaal plaats. De therapieochtend (en eventueel het extra oefenmoment) is op mijn praktijk aan de Burgemeester de Withstraat 59 in De Bilt.

De exposure (proefbehandeling bij de tandarts) vindt plaats op Kinderkliniek TandInZicht.

Het traject wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering als uw kind door Kinderkliniek TandInZicht is verwezen.

Ben jij bang voor de tandarts? Krijg je het benauwd bij de gedachte om naar de tandarts te moeten? Wil je liever niet meer gaan, omdat je het te eng vindt?

80% van de mensen is wel eens bang bij de tandarts. Het is dus eigenlijk helemaal niet gek als jij (ook) bang bent. Een beetje angst is heel normaal. 

Maar het is niet de bedoeling dat je zó bang bent, dat je helemaal niet meer naar de tandarts durft te gaan. Want het is erg belangrijk om je gebit gezond te houden. Je hebt je tanden namelijk iedere dag nodig! 

Hulp bij tandartsangst 

Als jouw tandarts ziet dat je last hebt van angst, kan hij je naar mij doorverwijzen. Ik help - samen met collega’s - meer kinderen met tandartsangst. Stap voor stap gaan we jou helpen om te leren omgaan met je angst. Zodat je weer naar de tandarts durft te gaan.

Hoe we dat doen? Eerst houden we een therapieochtend. We gaan samen jouw tandartsangst onderzoeken: waarom ben je zo bang? Is het terecht dat je bang bent of gaan jouw gedachten misschien met jou op de loop?

Vervolgens gaan we jouw angst temmen, door te oefenen. We gaan net zolang oefenen totdat jij weet: ík ben de baas, niet mijn angst. 

Oefenen bij de tandarts 

Aan het einde van de therapieochtend ben je er klaar voor om bij de tandarts zelf te gaan oefenen. En dat gaan we - samen! - doen. Een week na de therapieochtend gaan we naar de tandarts toe voor een (proef)behandeling. 

Bij die (proef)behandeling is de tandarts aanwezig, maar ook één van jouw therapeuten. Zij kan jou dan een handje helpen, als dat nodig is. 

Omdat jij op de therapieochtend hebt geleerd hoe je om kunt gaan met je tandartsangst, zul je zien dat je je dapper voelt en het tandartsbezoek absoluut aankunt!