Praktijk & afspraken


Op deze pagina geef ik antwoord op de meest gestelde vragen over mijn werkwijze, behandelvormen en praktijk. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met me op!

Praktijkadres

Burgemeester de Withstraat 59
3732 EJ   De Bilt

Wanneer u het gezondheidscentrum inloopt, ziet u aan de rechterkant een apotheek. Aan de linkerkant - tegenover de apotheek - is een wachtruimte waar u plaats kunt nemen. U hoeft u niet te melden; ik kom u vanzelf in deze wachtruimte ophalen.

Na het eerste kennismakingsgesprek geef ik u toegang tot mijn agenda via het Patiëntportaal. Zo kunt u online zelf vervolgafspraken inplannen en - als dat nodig is - annuleren.

Afspraken kunnen op de volgende dagen & tijden gepland worden:

 • Dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur
 • Vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur

Als ik niet bereikbaar ben, zoek dan in geval van spoed contact met je huisarts of de huisartsenpost. De dienstdoende arts zal beoordelen wat er op dat moment nodig is en je daarin begeleiden.

 • KvK-nummer54931789
 • AGB-code Zorgverlener94-011843
 • BankgegevensNL50 ABNA 0816 2997 65 t.n.v. Hanna Psychologie

Download hier:

Praktische informatie

Ik bied behandelingen aan binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg. Als ingeschat wordt dat er maximaal twaalf gesprekken nodig zijn om de klachten te verhelpen, kunt u door de huisarts, het wijkteam of het centrum voor jeugd en gezien (CJG) naar Hanna verwezen worden.

Wanneer een tandarts u naar mij doorverwijst, kunnen andere afspraken van toepassing zijn. Neem hiervoor gerust persoonlijk contact met mij op.

Goed om te weten: er is ruimte in de MentalKick brugklasgroep. Voor de overige groepen is op dit moment geen wachtlijst. Tot eind 2021 kan ik helaas geen individuele zorgtraject opstarten. 

In een afsluitbrief zal de behandeling kort worden omschreven. De brief kunt u inlezen, voordat deze naar de verwijzer wordt verstuurd.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar – via de gemeente

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ik heb contracten afgesloten met alle gemeenten uit de regio Zuid Oost Utrecht en de regio Lekstroom. Met een verwijzing van de huisarts, medisch specialist (kinderarts, jeugdarts), het wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uit deze gemeenten kan de behandeling bij mij worden vergoed. Ik breng de kosten dan rechtstreeks bij de gemeente in rekening.

Woont u in een andere gemeente of heeft u geen verwijzing? Dan worden de behandelcontacten maandelijks aan u gefactureerd. Informeer bij uw gemeente of u een deel vergoed kunt krijgen.

Ik moet een aantal gegevens van mijn cliënt (BSN, geboortedatum, postcode en verwachte duur van het traject) aanleveren bij de gemeente. Zij heeft deze gegevens nodig om de hulp te kunnen vergoeden. De gemeente ziet met deze melding dat ik zorg verleen, maar wordt niet inhoudelijk geïnformeerd over het behandelplan en behandelverloop. Op het intakeformulier geeft u aan of u ermee akkoord gaat dat ik deze gegevens doorgeef aan de gemeente.

Geeft u geen toestemming? Dan kan ik op particuliere basis hulp bieden en komen de kosten voor uw rekening.

Ouder dan 18 jaar – via de zorgverzekering

Bij jongeren vanaf 18 jaar valt psychologische zorg onder de zorgverzekeringswet.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het is daarom zinvol om contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan wat de vergoeding is. Doorgaans wordt 75 tot 80% vergoed. Een enkele zorgverzekering vergoed ook niet-gecontracteerde zorgverleners tot bijna 100%.

De tarieven voor een behandeling bij de generalistische Basis GGZ - waar mijn behandelingen onder vallen - zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Basis GGZ maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in zorgpakketten, waarbij voor ieder pakket een aantal behandelminuten en bijbehorend tarief geldt:

Kort: 294 minuten – € 503,47
Middel: 495 minuten -  € 853,38
Intensief: 750 minuten - € 1330,98

Na afloop van het behandeltraject ontvangt u van mij een factuur. Na betaling kunt u het bedrag declareren bij de zorgverzekering (als de zorg vergoed wordt).

Vergoeding vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB)

Soms wordt een behandeling (of groepsbehandeling zoals MentalKick) vanuit een PGB. De praktijk leert dat dit wat papierwerk van u vraagt, maar het is zeker wel mogelijk. Wilt u hierover meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Psychologische begeleiding bij tandartsangst

Ik werk samen met Kinderkliniek TandInZicht bij tandartsangst. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering; ik stem dit af met de Kinderkliniek.

Mijn tarieven

Zijn bovenstaande mogelijkheden niet van toepassing? Dan kan ik op particuliere basis hulp bieden en komen de kosten voor uw rekening.

Voor behandelingen zonder verwijzing van de huisarts of gemeente geldt een tarief van € 95,- voor een behandelcontact en € 180,- voor een intake en evaluatie contact (inclusief verslaglegging).

Voor een behandeling op een externe locatie geldt een kilometervergoeding van € 0,19 cent per kilometer. Afhankelijk van de afstand kan een reistijdvergoeding van toepassing zijn.

MentalKick en MentalFit

Voor meer informatie over de kosten van MentalKick en MentalFit kunt u contact opnemen: contact@hannahelpt.com.

Het is belangrijk om op een veilige manier met elkaar te communiceren, omdat we met vertrouwelijke informatie werken:

 • Via het Patiëntportaal ontvangt u documenten zoals het behandelplan of een afsluitbrief. In het Patiëntportaal kunt u korte berichten versturen via de chatfunctie.
 • Wanneer u van mij een mail ontvangt en een code moet invoeren om de mail te kunnen lezen, dan is de mail beveiligd verstuurd. Door te reageren op deze mail kunt u persoonlijke informatie veilig mailen.
 • Korte berichten kunt u sturen via Signal (een app waarmee korte berichten versleuteld worden verstuurd) of via sms.

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak onverwacht afgezegd moet worden. Annuleert u binnen 24 uur vóór onze afspraak? Dan breng ik 50% van het geplande contact bij u in rekening, omdat ik de gereserveerde tijd vrij heb gehouden in mijn agenda. U ontvangt hiervoor een factuur, die voor ons eerstvolgende afspraak betaald moet zijn. 

Afspraken kunnen per mail of via het Patiëntportaal worden afgezegd.

Ik sta ingeschreven als gezondheidzorg psycholoog in het BIG register en ben lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en het Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie (NVGZP).

De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. De BIG heeft een beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Regelmatig voer ik behandelevaluaties uit en organiseer ik intercollegiaal overleg om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen.

Afspraken kunnen na aanmelding zelf online gepland worden via het PATIENTPORTAAL:
Dinsdag tussen  9.00 en 12.00 uur
Vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur

Op maandagmiddag en donderdagmiddag staan de groepsbehandelingen en individuele gesprekken van MentalKick gepland.

Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik in de ochtend telefonisch vaak goed bereikbaar voor overleg.

Praktijkadres:
Burgemeester de Withstraat 59
3732 EJ De Bilt

Telefoonnummer: 06 17417533
Mailadrescontact@hannahelpt.com

KvK nummer: 54931789
AGB-code Zorgverlener: 94-011843

Bankgegevens: NL 50 ABNA 0816 2997 65 t.n.v. Hanna Psychologie

Documenten
- Aanmeldvragenlijst

Stagiair
In september 2021 start masterstudent Janneke Verhoeven haar afstudeerstage bij Hanna Psychologie:

"Ik ben Janneke Verhoeven en zit in mijn masterjaar van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik ben enthousiast en nieuwsgierig voor het leren kennen van ieder kind binnen zijn ontwikkelingsfase, mogelijkheden en aandachtspunten. In 2020 heb ik in samenwerking met Hanna en kinderkliniek TandInZicht mijn afstudeeronderzoek gedaan voor de HBO opleiding Pedagogiek. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een voorbereidingsplan voor kinderen met autisme, angst en trauma, die een narcosehandeling moeten ondergaan. Komend jaar loop ik stage bij Hanna en zal daarmee mijn studie afronden. Mogelijk treffen wij elkaar in de samenwerking. Ik heb er veel zin in!"

Over Hanna


MIJN VISIE

Kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling, waardoor ze flexibel en leerbaar zijn. Ik ben nieuwsgierig naar wat een kind wil leren of (weer) wil kunnen. Mijn aandacht is gericht op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Ieder mens heeft kwaliteiten die soms minder zichtbaar zijn. Samen gaan we op zoek naar de vaardigheden die ingezet kunnen worden om moeilijkheden aan te pakken. Als je naar elkaar luistert en elkaar de ruimte geeft, dan kom je in contact. Wanneer er een fijne samenwerking is, vindt er een goede en succesvolle behandeling plaats.

MIJN LOOPBAAN

Na mijn studie pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, heb ik mij gespecialiseerd als gezondheidszorgpsycholoog aan de Rinogroep in Leiden. In 2010 heb ik de opleiding tot EMDR-therapeut gevolgd.

Vanaf 2005 heb ik in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Eerst bij Karakter in Zwolle, daarna bij de Jutters in Den Haag en tot 2017 bij Altrecht in Utrecht. Mijn ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie varieert van het geven van individuele therapie, groepstherapie, uitvoeren van diagnostiek en coördinerend behandelaar van een klinische deeltijd groep en een crisisteam.

Sinds januari 2013 ben ik als zelfstandige verbonden aan TandInZicht. Bij TandInZicht behandel ik patiënten die erg angstig zijn voor een tandartsbehandeling.

In januari 2016 heb ik mijn praktijk verder vormgegeven en uitgebreid. Ik bied behandelingen aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen aan met uiteenlopende problemen.

Sinds 2017 ben ik aangesloten bij TeamNL als Expert Prestatiegedrag en bied ik consulten aan talenten en topsporters aan.

MIJN SPECIALISME

Ik heb affiniteit en veel ervaring met het behandelen van angst, dwang en stemmingsproblematiek. De problemen komen verschillend tot uiting, waardoor ik kinderen en jongeren ontmoet die zich teruggetrokken, afhankelijk, opstandig, boos, gefrustreerd of druk gedragen.

Er zijn kinderen die door een traumatische ervaring vastgelopen zijn in hun ontwikkeling. Ik zie ook kwetsbare kinderen die kenmerken hebben van of reeds gediagnosticeerd zijn met autisme, adhd, of een angst-, dwang- of stemmingsstoornis.

Door de samenwerking met TandInZicht ben ik specialist geworden in het behandelen van tandarts gerelateerde angsten, zoals naaldfobie.

MIJN PERSOONLIJKE ERVARINGEN

Ik ben opgegroeid met een oudere zus en twee jongere broers. In 1984 zijn wij verhuisd naar Rwanda (Midden Afrika), waar we zes jaar hebben gewoond. Deze ervaring is voor mij zeer waardevol geweest en koester ik als een dierbare herinnering. Inmiddels ben ik getrouwd en heb ik drie enthousiaste en lieve zonen.

Praktijk & afspraken


Op deze pagina geef ik antwoord op de meest gestelde vragen over mijn werkwijze, behandelvormen en praktijk. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met me op!

Ik bied behandelingen aan binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg. Als ingeschat wordt dat er maximaal twaalf gesprekken nodig zijn om de klachten te verhelpen, kunt u door de huisarts, het wijkteam of het centrum voor jeugd en gezien (CJG) naar Hanna verwezen worden.

Wanneer een tandarts u naar mij doorverwijst, kunnen andere afspraken van toepassing zijn. Neem hiervoor gerust persoonlijk contact met mij op.

Goed om te weten: er is ruimte in de MentalKick brugklasgroep. Voor de overige groepen is op dit moment geen wachtlijst. Tot eind 2021 kan ik helaas geen individuele zorgtraject opstarten. 

In een afsluitbrief zal de behandeling kort worden omschreven. De brief kunt u inlezen, voordat deze naar de verwijzer wordt verstuurd.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar – via de gemeente

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ik heb contracten afgesloten met alle gemeenten uit de regio Zuid Oost Utrecht en de regio Lekstroom. Met een verwijzing van de huisarts, medisch specialist (kinderarts, jeugdarts), het wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uit deze gemeenten kan de behandeling bij mij worden vergoed. Ik breng de kosten dan rechtstreeks bij de gemeente in rekening.

Woont u in een andere gemeente of heeft u geen verwijzing? Dan worden de behandelcontacten maandelijks aan u gefactureerd. Informeer bij uw gemeente of u een deel vergoed kunt krijgen.

Ik moet een aantal gegevens van mijn cliënt (BSN, geboortedatum, postcode en verwachte duur van het traject) aanleveren bij de gemeente. Zij heeft deze gegevens nodig om de hulp te kunnen vergoeden. De gemeente ziet met deze melding dat ik zorg verleen, maar wordt niet inhoudelijk geïnformeerd over het behandelplan en behandelverloop. Op het intakeformulier geeft u aan of u ermee akkoord gaat dat ik deze gegevens doorgeef aan de gemeente.

Geeft u geen toestemming? Dan kan ik op particuliere basis hulp bieden en komen de kosten voor uw rekening.

Ouder dan 18 jaar – via de zorgverzekering

Bij jongeren vanaf 18 jaar valt psychologische zorg onder de zorgverzekeringswet.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het is daarom zinvol om contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan wat de vergoeding is. Doorgaans wordt 75 tot 80% vergoed. Een enkele zorgverzekering vergoed ook niet-gecontracteerde zorgverleners tot bijna 100%.

De tarieven voor een behandeling bij de generalistische Basis GGZ - waar mijn behandelingen onder vallen - zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Basis GGZ maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in zorgpakketten, waarbij voor ieder pakket een aantal behandelminuten en bijbehorend tarief geldt:

Kort: 294 minuten – € 503,47
Middel: 495 minuten -  € 853,38
Intensief: 750 minuten - € 1330,98

Na afloop van het behandeltraject ontvangt u van mij een factuur. Na betaling kunt u het bedrag declareren bij de zorgverzekering (als de zorg vergoed wordt).

Vergoeding vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB)

Soms wordt een behandeling (of groepsbehandeling zoals MentalKick) vanuit een PGB. De praktijk leert dat dit wat papierwerk van u vraagt, maar het is zeker wel mogelijk. Wilt u hierover meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Psychologische begeleiding bij tandartsangst

Ik werk samen met Kinderkliniek TandInZicht bij tandartsangst. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering; ik stem dit af met de Kinderkliniek.

Mijn tarieven

Zijn bovenstaande mogelijkheden niet van toepassing? Dan kan ik op particuliere basis hulp bieden en komen de kosten voor uw rekening.

Voor behandelingen zonder verwijzing van de huisarts of gemeente geldt een tarief van € 95,- voor een behandelcontact en € 180,- voor een intake en evaluatie contact (inclusief verslaglegging).

Voor een behandeling op een externe locatie geldt een kilometervergoeding van € 0,19 cent per kilometer. Afhankelijk van de afstand kan een reistijdvergoeding van toepassing zijn.

MentalKick en MentalFit

Voor meer informatie over de kosten van MentalKick en MentalFit kunt u contact opnemen: contact@hannahelpt.com.

Het is belangrijk om op een veilige manier met elkaar te communiceren, omdat we met vertrouwelijke informatie werken:

 • Via het Patiëntportaal ontvangt u documenten zoals het behandelplan of een afsluitbrief. In het Patiëntportaal kunt u korte berichten versturen via de chatfunctie.
 • Wanneer u van mij een mail ontvangt en een code moet invoeren om de mail te kunnen lezen, dan is de mail beveiligd verstuurd. Door te reageren op deze mail kunt u persoonlijke informatie veilig mailen.
 • Korte berichten kunt u sturen via Signal (een app waarmee korte berichten versleuteld worden verstuurd) of via sms.

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak onverwacht afgezegd moet worden. Annuleert u binnen 24 uur vóór onze afspraak? Dan breng ik 50% van het geplande contact bij u in rekening, omdat ik de gereserveerde tijd vrij heb gehouden in mijn agenda. U ontvangt hiervoor een factuur, die voor ons eerstvolgende afspraak betaald moet zijn. 

Afspraken kunnen per mail of via het Patiëntportaal worden afgezegd.

Ik sta ingeschreven als gezondheidzorg psycholoog in het BIG register en ben lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en het Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie (NVGZP).

De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. De BIG heeft een beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Regelmatig voer ik behandelevaluaties uit en organiseer ik intercollegiaal overleg om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen.

Afspraken kunnen na aanmelding zelf online gepland worden via het PATIENTPORTAAL:
Dinsdag tussen  9.00 en 12.00 uur
Vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur

Op maandagmiddag en donderdagmiddag staan de groepsbehandelingen en individuele gesprekken van MentalKick gepland.

Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik in de ochtend telefonisch vaak goed bereikbaar voor overleg.

Praktijkadres:
Burgemeester de Withstraat 59
3732 EJ De Bilt

Telefoonnummer: 06 17417533
Mailadrescontact@hannahelpt.com

KvK nummer: 54931789
AGB-code Zorgverlener: 94-011843

Bankgegevens: NL 50 ABNA 0816 2997 65 t.n.v. Hanna Psychologie

Documenten
- Aanmeldvragenlijst

Stagiair
In september 2021 start masterstudent Janneke Verhoeven haar afstudeerstage bij Hanna Psychologie:

"Ik ben Janneke Verhoeven en zit in mijn masterjaar van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik ben enthousiast en nieuwsgierig voor het leren kennen van ieder kind binnen zijn ontwikkelingsfase, mogelijkheden en aandachtspunten. In 2020 heb ik in samenwerking met Hanna en kinderkliniek TandInZicht mijn afstudeeronderzoek gedaan voor de HBO opleiding Pedagogiek. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een voorbereidingsplan voor kinderen met autisme, angst en trauma, die een narcosehandeling moeten ondergaan. Komend jaar loop ik stage bij Hanna en zal daarmee mijn studie afronden. Mogelijk treffen wij elkaar in de samenwerking. Ik heb er veel zin in!"

Partners

Hanna Psychologie werkt samen met andere zorgaanbieders. Meer weten? Stuur een bericht of neem een kijkje op de websites van de partners!